Entradas

I feel good, …

Whooooau! I feel good, I knew that I would now
I feel good, I knew that I would now
So good, so good, I got you

Whooooau! I feel nice, like sugar and spice
I feel nice, like sugar and spice
So nice, so nice, I got you

Leer más